Pen-os 1000 Mg 24 Tablet
Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.

Dozaj
Erişkinlerde günlük doz 50.000 Ü/kg, çocuklarda ise 80.000-100.000 Ü/kg.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B (kanıtlanmış zararlı etkisi yok).
Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol,eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisidetkisini antagonize edebilirler.
Probenesid penisilinin renal tübüler sekresyonunu bloke eder.
Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler,furosemid ve etakrinik asit penisilin yarılanma süresini uzatırlar.

Yan etkiler
Allerji, anaflaksi, bulantı, kusma, epigastrik ağrı,ishal, black- hairy tongue, ateş, eozinofili, hemolitik anemi,lökopeni, trombositopeni, nöropati, nefropati .

KISA ÜRÜN BİLGİSİ: PEN-OS® 400 ve 750 Oral Süspansiyon, 1000 Tablet.
Formülü: Her ölçekte 400.000 İÜ veya 750.000 İÜ Benzatin fenoksimetilpenisilin, her tablette 1.000.000 İÜ Benzatin fenoksimetil penisilin.
Farmakolojik özellikleri: PEN-OS® enfeksiyon bölgesinde duyarlıbakterilerin hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisit etkigösterir.
Endikasyonları: Duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır. Tedavi edici olarak, Streptokoksikenfeksiyonlar, pnömokoksik enfeksiyonlar, penisiline duyarlıstafilokoksik enfeksiyonlarda kullanılır. Koruyucu olarak,streptokoksik enfeksiyonlar ve bunların romatizmal ateş ya da koreaminör, poliartrit, endokardit, glomerülonefrit gbi komplikasyonları,konjenital veya romatizmal kalp kapağı bozukluklarında bakteriyelendokardite karşı kullanılır.
Kullanım şekli ve dozu: Erişkinlerde günlük doz 50.000 Ü/kg, çocuklarda ise 80.000-100.000 Ü/kg�dır.
Yan etkiler: Bazı hastalarda görülebilen hafif diyare hali genellikletedavinin kesilmesini gerektirmez. Anafilaksi, ürtiker, ateşyükselmesi, eklem ağrısı, anjionörotik ödem, eritema mültiforme veeksfolyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar daha seyrektir vegenellikle parenteral penisilin tedavisi sırasında görülenlere oranladaha hafif seyreder.
İlaç etkileşimleri: Eş zamanlı olarak kullanılan antifilojistik,antiromatizmal ve antipiretik ilaçlarla (özellikle indometazin,fenilbutazon, yüksek doz salisilat) vücuttan dışarı atılmanınkompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.
Kontrendikasyonlar: Penisiline aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyarılar/önlemler: Tedavi sırasında alerjik bir durum görüldüğündeilacın alımına son verilmelidir. Stafilokoksik enfeksiyonlarıntedavisinde bakteri duyarlılığı testleri gerekli olabilir.